e-coop DETA
instrument de coordonare a marketingului rural
''Satul meu
nicicînd nu va pleca
în altă parte
să-şi caute norocul.
În jurul lui se învârte
şi se toceşte lumea.

Iată pe dealuri clăile de fân
cuşme uriaşe de neînvinşi haiduci
Aici mi-e piatra
şi ale copilăriei picioare desculţe
ce-au sângerat prin
mirişti.''